PERTANDINGAN ONLINE PUZZLE & KUIZ KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini | 28 Julai 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Taman Sri Mahkota Jaya

Tujuan Aktiviti :
Pertandingan ini diadakan bagi mengukuhkan ukhuwah di antara ahli pusat internet dan menguji kecepatan menggunakan komputer.

Kelebihan Aktiviti :
• Membantu ahli dan komuniti menggunakan teknologi dengan berhemah

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :